O firmie

Rosnące zainteresowanie mediacjami sądowymi jest kluczowym czynnikiem determinującym powstanie mojej firmy. Od wielu lat prowadzę mediacje w sprawach rodzinnych, gospodarczych oraz cywilnych. Podstawą świadczenia usług na najwyższym poziomie jest w odpowiednie przygotowanie naukowe - znajomość prawa, Największym jednak oczekiwaniem osób korzystających z usług mediatora sądowego jest jego bezstronność. Podczas rozmów indywidualnych zachowujemy należyty dystans do stron konfliktów. Nikt nie może odczuć, że mediator sprzyja jednej lub drugiej stronie konfliktu. Priorytetem jest zadbanie o komfort stron konfliktu ta by prowadzonym rozmową nikt nie przeszkadzał, nie przerywał - w takich warunkach możliwe jest wzajemne zaufanie i szacunek.

Podsumowując: rzetelność, zaufanie, kompetencje to głów cechy jakie powinien mieć mediator sądowy. Łódź jest miastem gdzie prowadzonych jest wiele postępowań sądowych. Czas oczekiwania na sprawę może wynosić kilka miesięcy. W przypadku mediacji gospodarczy tam gdzie upływ czasu stanowi duży problem dla stron zaleca się mediacje gospodarcza. Rozwiązanie takie jest dla podmiotów korzystne z kilku względów: są tańsze od kosztów sądowych, często trwają krócej niż postępowanie sądowe.

Nasza domeną w codziennej pracy jest życzliwość, otwartość oraz szczerość.

Produkty

  • Mediacje rodzinne
  • Mediacje gospodarcze
  • Mediacje szkolne i rówieśnicze